INAV системаINAV системаINAV система

За компанията

Джипикомс НЕТ ООД е иновативна фирма, предлагаща широк набор от геопозициониращи и навигационни услуги на базата на съвременни комуникационни съоръжения с възможност за вграждане на допълнителна инерциална система за мониторинг на поведението на превозното средство.

Фирмата изгражда системи за логистично управление на автомобилния парк iNAV, които позволяват бързо, оптимално и икономически изгодно решаване на логистични транспортни задачи в условията на претоварен трафик в големите градов, като дава възможност за подобряване на предлаганите услуги чрез по-добро планиране на ресурсите и понижаване на разходите чрез оптимизиране на транспортния трафик и получаване на точна и навременна информация за превозните средства.

Контрол върху превозните средства чрез:

  • Проследяване движението на превозните средства и визуализация на тяхното положение на карта;
  • Получаване на алармено съобщение при авария;
  • Създаване и управление на маршрути;
  • Контролиране ограниченията на скоростта;
  • Управление на работата на водачите;
  • Наблюдение на състоянията на системата, осъществено чрез безжична връзка;
  • Оптимизиране на движението и намаляване на закъсненията по график;
COPYRIGHT 2011 © GPCOMS NET.COM