INAV системаINAV системаINAV система

ЗА НАС

Джипикомс НЕТ ООД е иновативна фирма, предлагаща широк набор от геопозициониращи и навигационни услуги на базата на съвременни комуникационни съоръжения с възможност за вграждане на допълнителна инерциална система за мониторинг на поведението на превозното средство. Фирмата изгражда системи за логистично управление на автомобилния парк iNAV , които позволяват бързо, оптимално и икономически изгодно решаване на логистични транспортни задачи в условията на претоварен трафик в големите градов, като дава възможност за подобряване на предлаганите услуги чрез по-добро планиране на ресурсите и понижаване на разходите чрез оптимизиране на транспортния трафик и получаване на точна и навременна информация за превозните средства.

Фирма Джипикомс НЕТ ООД предлага и различни типове инерциални цифрови системи за контрол, вибродиагностика и мониторинг на различни обекти, устройства и съоръжения в областта на машиностроенето, химическата промишленост и транспорта. Цифровите инерциални системи включват триосни цифрови инерциални сензори за линейни ускорения (3D акселерометри) за измерване на линейните ускорения по трите оси и едноосни цифрови инерциални сензори за ъглови ускорения (жироскопи). Вградените цифрови инерциални сензори се отличават с неколкократно подобрени параметри в сравнение с аналоговите аналози и позволяват програмно управление на параметрите в зависимост от конкретната нужда на всеки клиент. Предлаганите инерциални системи включват програмни приложения за РС за визуализация и анализ на инерциалните данни.

COPYRIGHT 2011 © GPCOMS NET.COM