INAV системаINAV системаINAV система

iNAV СИСТЕМА
Система за логистично управление iNAV

Изграждането на система за логистично управление произтича от необходимостта за бързо, оптимално и икономически изгодно решаване на логистични транспортни задачи в условията на претоварен трафик в големите градове. Предназначението на системата е да дава точна информация относно местоположението и състоянието на подвижните обекти, следени в реално време с използване на GPS устройства, и визуализирани в централен мониторинг център (Център за наблюдение, контрол и управление). Съчетаването на данните за местоположението на подвижния обект с градската инфраструктура (улици, сгради и др.) дава възможност за бързо и адекватно реагиране и вземане на ефективни решения за действие, може да се контролира движението на превозните средства, закъсненията в графика или отклонения от маршрута. Системата за логистично управление позволява да бъдат преодолени транспортните проблеми, свързани с неравномерна натовареност на транспорта в големите градове, като дава възможност за подобряване на предлаганите услуги чрез по-добро планиране на ресурсите и понижаване на разходите чрез оптимизиране на транспортния трафик и получаване на точна и навременна информация за превозните средства и работата на системата. Тази система обезателно ще доведе до завишен контрол върху превозните средства чрез:

  • Проследяване движението на превозните средства и визуализация на тяхното положение на карта;
  • Създаване и управление на маршрути;
  • Получаване на алармено съобщение при авария;
  • Контролиране ограниченията на скоростта;
  • Управление на работата на водачите;
  • Наблюдение на състоянията на системата, осъществено чрез безжична връзка;
  • Оптимизиране на движението и намаляване на закъсненията по график.

Системата може да бъде използвана също така за събиране, обработка и архивиране на допълнителна информация относно разположението на различни неподвижни обекти, което дава възможност за бързо и адекватно реагиране и вземане на ефективни решения за действие в контекста на създадената ситуация.

Предлагани конфигурации

COPYRIGHT 2011 © GPCOMS NET.COM