INAV системаINAV системаINAV система

Цифров инерциален модул за вибродиагностика

Описание на модула

Цифровият инерциален модул е предназначен за измерване на линейни ускорения при изследване на вибрации на различни машини и устройства. Благодарение на използването на RS485 интерфейс е възможно свързването на до 32 сензори от този вид в мрежа за едновременно измерване на линейните ускорения в множество точки на изследвания обект. Вградените малошумящи усилватели, три 12-bit ΣΔ АЦП (за всяка ос) и SPI интерфейс в инерциалния сензор позволяват постигането на висока чувствителност и предаване на инерциалните данни в цифров вид към микроконтролера.

INAV система

Спецификация на модула:

 • Захранващо напрежение: +5V
 • Максимално допустимо захранващо напрежение: +6V
 • Консумация: 4mA @ 5V
 • Интерфейс за комуникация: RS485 (полудуплекс)
 • Скорост на предаване на данните: 250kbps (max 1.25Mbps)
 • Работна температура: -40 ÷ +85 °С

Спецификация на инерциалния сензор:

 • чувствителност: 1mg (диапазон ±2g), 3mg (диапазон ±6g)
 • работен диапазон: ±2g; ±6g (програмируемо)
 • максимална честота на дискретизация: 40 ÷ 2560Hz (програмируема)
 • горна гранична честота: 10 ÷ 640Hz (програмируема)
 • чувствителни оси: X,Y,Z
 • възможност за конфигуриране на вграден ВЧФ
 • възможност за следене на стойността на линейните ускорения и индикация при превишаване на предварително зададено ниво с определяне на посоката на движение
COPYRIGHT 2011 © GPCOMS NET.COM