INAV системаINAV системаINAV система

Цифров модул за измерване на ъглови ускорения

Описание на модула

Цифровият модул за измерване на ъглови ускорения е предназначен за ъглови ускорения при изследване на вибрационни или ротационни процеси. Вграденият цифров жироскоп притежава висока чувствителност (0,244°/s/LSB), ниско ниво на шум (0,10°/s/√Hz rms), широк работен диапазон (±300о/s) и вграден сензор за температурна компенсация. Благодарение на използването на RS485 интерфейс е възможно свързването на няколко сензора от този вид в мрежа за едновременно измерване на ъгловите ускорения в множество точки на изследвания обект.

INAV система

Спецификация на модула:

 • Захранващо напрежение: +5V
 • Максимално допустимо захранващо напрежение: +6V
 • Консумация: 10mA @ 5V
 • Интерфейс за комуникация: RS485 (полудуплекс)
 • Скорост на предаване на данните: 250kbps (max 1.25Mbps)
 • Работна температура: -40 ÷ +85°С

Спесификация на жироскопа:

 • чувствителност: ≤8 LSB/о/s
 • работен диапазон: ±300о/s
 • горна гранична честота: 40Hz
 • чувствителни оси: Z
 • наличие на температурен сензор
COPYRIGHT 2011 © GPCOMS NET.COM